ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพคราม (A008)

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพคราม
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มผ้าครามลุ่มน้ำศรีคราม
วันที่ส่งตรวจ : 23 มิถุนายน 2562
ประเภท : ผ้าพื้น
คลาส : A (ครามแท้)