ประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธิซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะให้บุคลากรภายนอกเช้าพื้นี่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562

ราคากลาง 60,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.